Siirry sisällön alkuun

Uneksinnan nelikenttä

Leena Unkari-Virtanen

Artikkelin Hyvinvoinnin tilat lopuksi tarkasteltiin tiloja uneksinnan välineinä, ihmisenä olemisen kuvittelun keskuksina Gaston Bachelardin jalanjäljissä (Bachelard 2003, 77):

Taloa ei eletä vain parhaillaan tapahtuvana, sen siunauksellisuutta ei tunnisteta vain käsillä olevalla hetkellä. Todellisella hyvällä ololla on menneisyys. Uneksinnan kautta kokonainen menneisyys tulee asumaan uuteen taloon.

Hyvinvoinnin tilat syntyivät uneksinnasta ja hyvinvoinnin kuvittelusta. Hyvinvoinnin tilan voi uneksia aina uudestaan sanoittamalla alla oleva nelikenttä omilla Hyvinvoinnin tilan sanoilla ja täyttämällä se omalla hyvinvointia tuottavalla toiminnalla.

Hyvinvoinnin tilaa tarkastellaan toisaalta mielen tilana, eli psyykkisenä ja sosiaalisena tilana ja toisaalta fyysisenä tilana. Tilassa olemista tarkastellaan henkilökohtaisen tai yhteisen tilassa olemisen kautta. Näihin liittyvät avoimuus ja erilaisuuden kunnioittaminen, yhteisen hyvän tavoittelu ja kunnioittava kohtaaminen, jaetut arvot, tavoitteet ja merkitykset sekä merkityksellisyyden tunne ja itsemyötätunto.
Kuva: Hyvinvoinnin tilan nelikenttä. Kuvitus: Tanja Kallio

Jaa sivu