Siirry sisällön alkuun

Info

Hyvinvoinnin tilat -hankkeesta

Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa muokattiin tyhjentyneistä tiloista avoimia hyvinvointia edistäviä paikkoja. Toiminta kumpusi jokaisen tilan omasta historiasta, alueen ja asukkaiden tarpeista sekä toimijoiden omista vahvuuksista. Hankkeen rahoittaja oli Euroopan sosiaalirahasto ja hankekausi oli 2017–2020.

Tutustu hankkeeseen Hyvinvoinnin tilat -verkkosivustolla.

Kehiteltäviä tiloja olivat

Hankkeen aikana rakennettiin Hyvinvoinnin tilojen valtakunnallinen verkosto. 

Hankkeen päätoteuttaja oli Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Osatoteuttajat olivat

Seuraavat henkilöt ovat työskennelleet hankkeessa ja osallistuneet palvelumallien ja toiminnan kehittämiseen sekä haastatteluihin hankkeen kuluessa:

Annan huvila: Jaana Merenmies, Roosa Lindholm, Juulia Niiniranta, Kristoffer Ignatius, Katja Uski

LAB-ammattikorkeakoulu: Pia Halonen, Anne Backman, Marja Turkki, Maina Seppälä

Lapinjärven Perinnetalkoot: Mikaela Fabritius, Sari Holopainen, Outi Norberg, Mari Savio (1.2.2018-20.12.2018)

Seinäjoen Tammikampus: Laura Kivimäri, Teppo Latvanen,  Kirsi Tammivaara, Piia Lampinen, Jenna-Miia Knuts.

Metropolia Ammattikorkeakoulun tiimit tukivat alueellisia kehittäjätiimejä hyvinvointikonseptin ja voimauttavan median työkaluilla osatoteuttajien tarpeiden pohjalta. Hyvinvointitiimi jatkoi Osallistu Lapinlahden Lähteellä -hankkeessa (ESR) aloitettua konseptointityötä ja yhteiskehittelyä. Median tiimi toteutti hankkeessa Lapinjärvellä dokumentointia ja voimauttavia elokuvaprojekteja sekä digitarinoita.

Metropolian hyvinvointitiimi: Pirjo Aittomäki, Päivi Eskelinen-Roos, Raili Honkanen-Korhonen, Jari Pihlava, Eeva Tawast, Leena Unkari-Virtanen

Metropolian mediatiimi: Heikki Ahola, Saija Heinonen, Anitta Pankkonen-Rentola, Jouko Seppälä

Julkaisun tekijät ja toimittajat

Metropolian hyvinvointitiimi

Irene Alsti-Lehtonen

Irene on toiminut hankkeen projektipäällikkönä vuoden 2020 alusta. Tätä ennen hän on työskennellyt useissa muissa kulttuurialan hankkeissa. Niissä on − yhdessä monialaisten asiantuntijatiimien kanssa − kehitetty ja löydetty ratkaisuja hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi musiikin, taiteen ja digitaalisuuden keinoin.

Kaikki julkaisut

Leena Unkari-Virtanen

Leena viihtyy kehkeytymässä olevien asioiden parissa, kuten hyvässä tiimissä tutkimassa hyvinvointiaktivismin mahdollisuuksia. Leena on luotsannut Metropolian hyvinvointitiimin kehittämis- ja havainnointityötä, fasilitoinut hankeverkoston työpajoja sekä suunnitellut ja toimittanut hankkeen loppujulkaisun.

Kaikki julkaisut

Eeva Tawast

Metropoliassa hyvinvointialojen opiskelijoita ohjaava Eeva on ollut hankkeessa osa hyvinvointitiimiä ja positiivisen psykologian asiantuntija. Hän on ohjannut arvohuoltopajoja ja hyvinvoinnin huoltoryhmiä sekä toimittanut blogia. Eevaa kiinnostaa, millaiseksi muotoutuu hyvinvointia vahvistava toiminta ja myönteisen pöhinän verkosto Hyvinvoinnin tiloissa.

Kaikki julkaisut

Päivi Eskelinen-Roos

Päivi toimii lehtorina Metropolian sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa. Hyvinvoinnin tilat -hanke on tuonut mukanaan yhdessä tekemistä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä – oppilaitosyhteistyön erilaisten polkujen etsimistä.

Kaikki julkaisut

Raili Honkanen-Korhonen

Raili toimii musiikin tutkinto-ohjelmassa lehtorina. Tässä hankkeessa hän on keskittynyt ryhmien vuorovaikutuksen rakentamiseen, sen syventämiseen ja yhteisöllisyyden luomiseen. Vuorovaikutus, ilmaisu ja luonnon ihmeet innostavat Railia niin hankkeessa kuin elämässä muutenkin.

Kaikki julkaisut

Jari Pihlava

Jari on tarkastellut hankkeessa sen osallistujien toimintakykyisyyttä osana hyvinvointia. Hän on yhdessä hanketoimijoiden ja opiskelijoiden kanssa kehittänyt ja ottanut käyttöön osallisuutta vahvistavia ja toimintaan osallistumista helpottavia uusi välineitä. Jari on kiinnostunut toiminnan ja tekemisen merkityksestä hyvinvoinnin parantamisessa.

Kaikki julkaisut
Henkilökuva Pirjo Aittomäki. Kuva: Metropolia

Pirjo Aittomäki

Pirjo työskentelee musiikin tutkinto-ohjelmassa tapahtumatuottajana. Keväästä 2018 monialaisessa hyvinvointitiimissä projektisuunnittelijana toiminut Pirjo on nauttinut monipuolisista ja vaihtelevista tehtävistä sekä mainiosta näköalapaikasta ESR-hanketoimintaan.

Metropolian mediatiimi

Saija Heinonen

Saija on pitkän linjan TKI- ja AV-osaaja, kouluttaja ja tapahtumien tuottaja. Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa hän on ohjannut Digitarina-työpajoja.

Kaikki julkaisut

Heikki Ahola

Heikki Ahola on toiminut hankkeessa toteutettujen dokumenttielokuvien ohjaavana opettajana. Hänen erityisosaamistaan on elokuvien käsikirjoittaminen, ohjaaminen ja leikkaaminen. Erityisen kiinnostunut Heikki on dokumenttielokuvasta.

Kaikki julkaisut

Jouko Seppälä

Elokuvaaja Jouko Seppälä haluaa levittää elokuvan tekemisen luomaa yhteisöllisyyden tunnetta mahdollisimman laajalle. Tätä varten hän ideoi Voimauttava elokuva -työpajat ja on onnistuneesti vetänyt niitä niin lähikontaktissa kuin etänä yhteistyössä hankkeen eri osatoteutusten toimijoiden kanssa.

Kaikki julkaisut

Annala

Jaana Merenmies

 • hyvän rakentaja, ThM, ESH, SH, JET
 • Hyötykasviyhdistys
 • LinkedIN

Jaana on hanke-idean äiti ja johtanut hanketta sekä Annalan huvilan kehitystä. Hän on vastannut verkostomallin kehittämisestä ja kansainvälisten kokemusten analysoinnista. Jaana on kokenut uuden toiminnan käynnistäjä ja vakiinnuttaja, yhteiskehittäjä sekä kulttuurin ja osallisuuden yhdistäjä.

Kaikki julkaisut

Roosa Lindholm

 • viestijä, medianomi
 • Hyötykasviyhdistys
 • LinkedIN

Roosa on viestijä ja ollut mukana Hyvinvoinnin tilojen kehittämisessä alusta asti. Hän innostuu helposti ideoimaan uusia osallistumisen mahdollisuuksia tiloissa ja niiden ulkopuolella. Hankkeessa hän on löytänyt itsestään kohtaajan, joka haluaa kokeilla virheitä pelkäämättä.

Kaikki julkaisut

Katja Uski

Katja on toiminut hankkeessa puutarhatyöryhmässä. Hänen erityisosaamistaan ovat hyötykasvit maailmanlaajuisesti, viherkasvit ja viheralueiden suunnittelu sekä puutarha kuntouttavana toimintaympäristönä. Katja on erityisen kiinnostunut puutarhan terapeuttisesta vaikutuksesta.

Kaikki julkaisut

Kristoffer Ignatius

Kristoffer on työskennellyt hankkeessa erityisesti sosiaaliseen mediaan keskittyvänä viestijänä. Hän toimii aktiivisesti Hyötykasviyhdistyksessä ja on toista kauttaan sen hallituksen jäsen.

Kaikki julkaisut

Lapinjärvi

Mikaela Fabritius

 • projektikoordinaattori
 • Lapinjärven kunta / Perinnetalkoot
 • LinkedIn

Mikaela on työskennellyt hankkeessa Perinnetalkoiden projektikoordinaattorina. Hän nauttii ”jokapaikanhöylänä” toimimisesta ja on taitava pitämään ohjat käsissään. Mikaela on erityisen kiinnostunut ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja yksilön auttamisesta itsensä auttamiseen.

Kaikki julkaisut

Outi Norberg

 • suunnittelija, VTM, medianomi (AMK)
 • Lapinjärven kunta / Perinnetalkoot
 • LinkedIn

Outi on toiminut Perinnetalkoot-hankkeessa suunnittelijana. Hänen erityisosaamistaan ovat viestintä ja kädentaidot. Outi on erityisen kiinnostunut siitä, miten osallisuutta voidaan edistää pienillä arjen teoilla, taitoja jakamalla ja yhdessä tekemällä.

Kaikki julkaisut

Sari Holopainen

 • työelämävalmentaja
 • Lapinjärven kunta / Perinnetalkoot

Sari on toiminut hankkeessa työelämävalmentajana. Hänen erityisosaamistaan on asiakastoiminta. Sari on erityisen kiinnostunut vapaaehtoistyön merkityksestä ja toiminnan luomisesta sitä tarvitseville.

Kaikki julkaisut

LAB-ammattikorkeakoulu

Pia Halonen

 • lehtori, TtM, sosiaali- ja terveysala, opinto-ohjaaja
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • pia.halonen@lab.fi

Pia on toiminut projektipäällikkönä Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun hanketiimissä vuosina 2017–2020. Terveysalan lehtorina vuodesta 2003 LABissa työskennellyt Pia on kiinnostunut ratkaisukeskeisestä työotteesta ja myönteisestä vuorovaikutuksesta.

Kaikki julkaisut

Anne Backman

Anne on toiminut hankkeessa vuosina 2018–2020. LABissa lehtorina 2010 aloittanut Anne on aiemmin työskennellyt ammattiopiston kuraattorina ja kolmannen sektorin nuorisotyön kentillä. Hän toimii myös työnohjaajana opettajan työn ohella. Anne on erityisen kiinnostunut sosiaalipedagogisesta työotteesta hyvinvointityön menetelmänä.

Kaikki julkaisut

Maina Seppälä

Maina on toiminut hankkeessa asiantuntijana 2018–2020. Hankkeessa on hänen mielestään ollut parasta verkostosta välittynyt innokkuus löytää uusia tapoja luoda hyvinvoinnin tiloja eri ympäristöihin. Maina on erityisen kiinnostunut tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä ja nauttii yhteiskuntaan liittyvien asioiden kriittisestä tarkastelusta.

Kaikki julkaisut

Seinäjoki

Laura Kivimäki

Laura on toiminut hankkeessa vuoden 2020 alusta lähtien. Hän on kulttuurialan moniottelija ja teatterin ja tapahtumatuotannon kokenut osaaja. Oli kyseessä budjetin teko, livestriimaus tai ryhmän ohjaus – homma hoituu!

Kaikki julkaisut

Kirsi Tammivaara

Kirsi on ollut mukana hankkeessa sen alusta alkaen. Hänen tehtäviinsä on kuulunut toiminnan suunnittelua ja ideointia sekä hankkeen juurruttamista Seinäjoen kansalaisopiston muuhun toimintaan, hankkeisiin ja yhteistyökuvioihin. Kirsin päätehtäviin opistossa kuuluvat liikunta-, tanssi- ja terveyskurssien suunnittelu ja toteutus.

Kaikki julkaisut

Piia Lampinen

Piia käynnisti hankkeen Seinäjoen kansalaisopistossa vuosina 2018–2019. Hänen erityisosaamistaan on nuorten uudenlaisten palvelukokonaisuuksien mallintaminen. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa syntyivät SYTY-kortti ja Nuorten Startti, joiden tarkoituksena oli kehittää matalan kynnyksen palveluita Tammikampukselle.

Kaikki julkaisut

Jenna-Miia Knuts

 • projektikoordinaattori
 • Seinäjoen kansalaisopisto

Jenna-Miia toimi hankkeessa projektikoordinaattorina vuonna 2019. Hänen erityisosaamistaan on nuorten osallisuus ja sen vahvistaminen sekä Yhteinen keittiö -toiminnan mallintaminen Tammikampukselle. Jenna-Miia on erityisen kiinnostunut yhteisöllisyydestä ja sen vaikuttavuudesta ihmisten hyvinvointiin.

Ota yhteyttä

Hyvinvointiaktivistin käsikirja on Metropolia Ammattikorkeakoulun toteuttama kokonaisuus. Voit kysyä lisätietoja tai tilata asiantuntijan toteuttamaan esimerkiksi koulutusta, työpajoja tai työnohjausta yhteisösi hyvinvoinnin tueksi.

Leena Unkari-Virtanen

Hyvinvointiaktivistin käsikirja

Irene Alsti-Lehtonen

Hyvinvoinnin tilat -hankkeen projektipäällikkö


Julkaisun saavutettavuus

Hyvinvointiaktivisti.fi-sivustoa koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi. Direktiivin tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu direktiivin vaatimukset ja se on pyritty tekemään mahdollisimman toimivaksi kaikki käyttäjät huomioiden. Saavutettavuusselosteen tiedot perustuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntijan tekemään saavutettavuusarviointiin.

Lue lisää saavutettavuusselosteesta