Siirry sisällön alkuun

Hyvinvoinnin tilat -hankkeesta julkaistua

Metropolia Ammattikorkeakoulun hyvinvointitiimi keräsi tietoa toiminnan organisoitumisesta haastattelemalla syksyllä 2019 neljän eri paikkakunnan Hyvinvoinnin tilojen tiimit:

 • Helsinki: Annalan huvila
 • Lappeenranta: Arjen olohuone Soppi
 • Seinäjoki: Kansalaiskampus
  (jatkossa Tammikampus)
 • Lapinjärvi: Perinnetalkoot

Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja teemoiteltiin. Haastatteluista kertyi yhteensä kymmenen tuntia kuvauksia hankkeessa toteutetusta toiminnasta. Haastateltavina oli hankkeen osatoteutusten toimijat, jotka vastasivat hyvinvoinnin tilojen toiminnasta.

 1. Hyvinvoinnin tilan perustukset
 2. Hyvinvoinnin tilan asiakkaat, kävijät
 3. Hyvinvoinnin tilan tapahtumat
 4. Hyvinvoinnin tila ympäristössään
 5. Hyvinvoinnin tilan asukastyytyväisyys
 6. Hyvinvoinnin tilan oppilaitosyhteistyö.

Haastattelun lisäksi Metropolian monen erityisalan asiantuntijoista koottu hyvinvointitiimi sovelsi hankkeessa etnografista tutkimusotetta, keräsi havaintoaineistoa, fasilitoi yhteisiä kehittämispajoja ja seurasi Hyvinvoinnin tilojen toiminnan kehkeytymistä hankkeen eri vaiheissa. Tiimin asiantuntijoilla oli hankkeessa omat vastuualueensa, joista he tässä julkaisussa kirjoittavat. Tiimi työsti havaintojaan kuukausittaisissa palavereissaan koko hankkeen ajan. Tiimi vaikutti hankkeen tulosten syntymiseen myös aktiivisesti tuottamalla hankkeen yhteisiin kokouksiin työpajoja, joissa kulloinkin ajankohtaisia asioita työstettiin, kehitettiin ja arvioitiin yhdessä.
 
Hyvinvointiaktivistin käsikirjan artikkelit perustuvat asiantuntija- ja tutkimustietoon sekä haastattelu- ja etnografiseen havaintoaineistoon ja analyyseihin. Kertyvää havaintoaineistoa tarkasteltiin hankkeen kuluessa jatkuvasti  yhdessä sekä kaikkien hanketoimijoiden kanssa että Metropolian tiimin monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Backman, Anne & Halonen, Pia 2019. Hyvinvoinnin tilat-hanke herättää tyhjät tilat eloon. Suunta-Etelä-Karjalan ammatillinen verkkolehti 2/2019. 

Halonen, Pia 2019. Metropolian muodonmuutos -blogi. 

Hirvi, Lasse 2019. Muistojen musiikkia: Musiikillisia muistoja etsimässä. Musiikin ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyö, Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Tawast, Eeva (toim.) Metropolian Hyvinvoinnin muodonmuutos -blogi 

Karels, Riia 2019. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin arjen olohuone-toiminnan suositus. Sosionomin ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö, Saimaan Ammattikorkeakoulu. 

Tiainen, Heini 2018. Yhteisödiagnoosi Sammonlahden ja Skinnarilan väestöstä. Kehittämistehtävä. Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (AMK), Saimaan Ammattikorkeakoulu.

Jaa sivu