Siirry sisällön alkuun

Dokumenttielokuvia hyvinvoinnin tiloista

Heikki Ahola

Metropolia Ammattikorkeakoulun hyvinvointitiimi keräsi tietoa toiminnan organisoitumisesta haastattelemalla syksyllä 2019 neljän eri paikkakunnan Hyvinvoinnin tilojen tiimit:

 • Helsinki: Annalan huvila
 • Lappeenranta: Arjen olohuone Soppi
 • Seinäjoki: Kansalaiskampus
  (jatkossa Tammikampus)
 • Lapinjärvi: Perinnetalkoot

Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja teemoiteltiin. Haastatteluista kertyi yhteensä kymmenen tuntia kuvauksia hankkeessa toteutetusta toiminnasta. Haastateltavina oli hankkeen osatoteutusten toimijat, jotka vastasivat hyvinvoinnin tilojen toiminnasta.

 1. Hyvinvoinnin tilan perustukset
 2. Hyvinvoinnin tilan asiakkaat, kävijät
 3. Hyvinvoinnin tilan tapahtumat
 4. Hyvinvoinnin tila ympäristössään
 5. Hyvinvoinnin tilan asukastyytyväisyys
 6. Hyvinvoinnin tilan oppilaitosyhteistyö.

Haastattelun lisäksi Metropolian monen erityisalan asiantuntijoista koottu hyvinvointitiimi sovelsi hankkeessa etnografista tutkimusotetta, keräsi havaintoaineistoa, fasilitoi yhteisiä kehittämispajoja ja seurasi Hyvinvoinnin tilojen toiminnan kehkeytymistä hankkeen eri vaiheissa. Tiimin asiantuntijoilla oli hankkeessa omat vastuualueensa, joista he tässä julkaisussa kirjoittavat. Tiimi työsti havaintojaan kuukausittaisissa palavereissaan koko hankkeen ajan. Tiimi vaikutti hankkeen tulosten syntymiseen myös aktiivisesti tuottamalla hankkeen yhteisiin kokouksiin työpajoja, joissa kulloinkin ajankohtaisia asioita työstettiin, kehitettiin ja arvioitiin yhdessä.
 
Hyvinvointiaktivistin käsikirjan artikkelit perustuvat asiantuntija- ja tutkimustietoon sekä haastattelu- ja etnografiseen havaintoaineistoon ja analyyseihin. Kertyvää havaintoaineistoa tarkasteltiin hankkeen kuluessa jatkuvasti  yhdessä sekä kaikkien hanketoimijoiden kanssa että Metropolian tiimin monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Perinnetalkoot

Keväällä 2018 Metropolian elokuvaopiskelijat toteuttivat Lapinjärvellä dokumenttielokuvan Perinnetalkoot.

Elokuvassa seurattiin Lapinjärven vanhan maamieskoulun yläkerran remontointia koko kylän yhteiseksi tilaksi kevään 2018 aikana.

Haastateltavina oli kyläläisiä, joilla oli erityinen suhde kuvauskohteena olleeseen vanhaan maamieskouluun.

Usean ihmisen äänittäminen samaan aikaan vaati äänittäjältä ammattitaitoa ja välineitä. Kuvassa Perinnetalkoiden ydinryhmää palaverissa mikrofonit valmiina äänitystä varten.

Kuvauksia jatkettiin pitkin kevättä, kunnes alkoi olla jo valmiin näköistä. 

Koko kylän matto

Valmiissa Perinnetalkoot elokuvassa mainittiin suunnitelma, jossa remontoidun maamieskoulun toisen kerroksen kymmeniä metrejä pitkään käytävään kudottaisiin kyläläisten yhteisestä toimesta koko käytävän mittainen räsymatto. Tämän seurauksena syntyi idea lyhyestä dokumenttielokuvasta, jossa vielä palattaisiin Perinnetalkoisiin ja taltioitaisiin tämän maton kutomista.

Keväällä 2019 Metropolian elokuvaopiskelijoiden toimesta siellä kuvattiin dokumenttielokuva Koko kylän matto.

Opiskelijat työn touhussa. Kangaspuiden äärellä kunnanjohtaja Tiina Heikka 

Annalan huvila

Metropolian opiskelija pitkään puomiin kiinnitetyn mikrofonin kanssa ulkokuvauksissa Annalan huvilan vehreällä puistoalueella. Metropolian oranssin pakettiauton takaluukku on auki ja tavaratilassa näkyy kuvauksissa tarvittavaa välineistöä.

Syksyllä 2019 käynnistyi dokumenttielokuvan tekeminen Annalan huvilasta. Elokuva koostuu siellä aikoinaan asuneiden sekä siellä nykyään toimivien henkilöiden haastatteluista. Tärkeä rooli elokuvassa on myös Annalan historiaa valottavassa arkistomateriaalissa. Lisäksi on tallennettu erilaisia tapahtumia ja arkista elämää Annalassa ja sen ympäristössä.

Elokuvassa esiintyy mm. Annalassa nuoruutensa viettänyt viihdetaiteilija Lasse Liemola.

Yksi kuvauskohde on ollut huvilassa käynnissä olevan remontin eri vaiheiden taltiointi.

Annalan huvilassa on elokuvaan tallennettu siellä järjestettyjä erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia ja lisäksi on kuvattu sen yhteydessä toimivan Hyötykasviyhdistyksen toimintaa.

Annalan huvilan sali remontin myöhemmässä vaiheessa. Tilaan on tuotu huonekaluja ja kaksi kookasta viherkasvia, seinillä on vaalea, kukkakuvioinen tapetti ja valokuvia. Kuvan etualalla on kaksi videokameraa. Taka-alalle on asemoitu kaksi tuolia ja mikrofoni haastattelua varten.

Dokumenttielokuvan Annalan huvilasta on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Mukana näitä kolmea dokumenttielokuvaa tekemässä ovat olleet

Opiskelijat:
Santtu Koivisto, Marko Elovaara, Essi Hyrkki, Lisa Myllymäki, Ville-Matti Koskiniemi, Saana Kukkavaara, Juha-Matti Partinen, Nestori Majoinen, Riina Saltiola, Ossi Kallio, Santtu Salminen, Tia Alm, Samir Hellal, Elis Lindfors, Tiia Saminen, Jaanis Hållman.

Ohjaava opettaja:
Heikki Ahola

Jaa sivu