Siirry sisällön alkuun

Hyvinvoinnin tilan malli

Leena Unkari-Virtanen

Metropolia Ammattikorkeakoulun hyvinvointitiimi keräsi tietoa toiminnan organisoitumisesta haastattelemalla syksyllä 2019 neljän eri paikkakunnan Hyvinvoinnin tilojen tiimit:

 • Helsinki: Annalan huvila
 • Lappeenranta: Arjen olohuone Soppi
 • Seinäjoki: Kansalaiskampus
  (jatkossa Tammikampus)
 • Lapinjärvi: Perinnetalkoot

Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja teemoiteltiin. Haastatteluista kertyi yhteensä kymmenen tuntia kuvauksia hankkeessa toteutetusta toiminnasta. Haastateltavina oli hankkeen osatoteutusten toimijat, jotka vastasivat hyvinvoinnin tilojen toiminnasta.

 1. Hyvinvoinnin tilan perustukset
 2. Hyvinvoinnin tilan asiakkaat, kävijät
 3. Hyvinvoinnin tilan tapahtumat
 4. Hyvinvoinnin tila ympäristössään
 5. Hyvinvoinnin tilan asukastyytyväisyys
 6. Hyvinvoinnin tilan oppilaitosyhteistyö.

Haastattelun lisäksi Metropolian monen erityisalan asiantuntijoista koottu hyvinvointitiimi sovelsi hankkeessa etnografista tutkimusotetta, keräsi havaintoaineistoa, fasilitoi yhteisiä kehittämispajoja ja seurasi Hyvinvoinnin tilojen toiminnan kehkeytymistä hankkeen eri vaiheissa. Tiimin asiantuntijoilla oli hankkeessa omat vastuualueensa, joista he tässä julkaisussa kirjoittavat. Tiimi työsti havaintojaan kuukausittaisissa palavereissaan koko hankkeen ajan. Tiimi vaikutti hankkeen tulosten syntymiseen myös aktiivisesti tuottamalla hankkeen yhteisiin kokouksiin työpajoja, joissa kulloinkin ajankohtaisia asioita työstettiin, kehitettiin ja arvioitiin yhdessä.
 
Hyvinvointiaktivistin käsikirjan artikkelit perustuvat asiantuntija- ja tutkimustietoon sekä haastattelu- ja etnografiseen havaintoaineistoon ja analyyseihin. Kertyvää havaintoaineistoa tarkasteltiin hankkeen kuluessa jatkuvasti  yhdessä sekä kaikkien hanketoimijoiden kanssa että Metropolian tiimin monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Hyvinvoinnin tilat -hankkeen tehtävänä oli luoda toimintamalli, jota sovelletaan eri puolilla Suomea ja erilaisissa ympäristöissä Hyvinvoinnin tilojen toimintaan.

Malli kokoaa Hyvinvoinnin tilojen perusajatukset: 

Malli kiteyttää palvelumuotoilu- ja kehittämistyön tulokset Hyvinvoinnin tiloille yhteiseksi taustakuvaksi.

Konseptin toinen osa, Hyvinvoinnin tilan elinkaarimalli, on esitelty Työkaluissa. Sen avulla voi hahmottaa toiminnan vaiheita, näkymätöntä taustatyötä ja resursseja, jotka mahdollistavat osallistujan kohtaamisen kullekin tilalle omaleimaisessa toiminnassa. 

Hyvinvoinnin tilan malli ja Hyvinvoinnin tilan elinkaarimalli perustuvat havaintoihin, aineistoihin ja eri vaiheiden mallinnukseen Hyvinvoinnin tilat- ja Osallistu Lapinlahden Lähteellä -hankkeissa (ESR). Näiden mallien lisäksi jokaisella tilalla on oma palvelumallinsa, jotka konkretisoivat toimintaa tilaan tulijan näkökulmasta.

Kuva: Hyvinvoinnin tilan malli. Tekijät Leena Unkari-Virtanen ja Hyvinvoinnin tilojen palvelumallien tekijät. Kuvitus Tanja Kallio.
Jaa sivu