Siirry sisällön alkuun

Annalan huvilan palvelumalli

Jaana Merenmies, Roosa Lindholm, Katja Uski, Kristoffer Ignatius

Metropolia Ammattikorkeakoulun hyvinvointitiimi keräsi tietoa toiminnan organisoitumisesta haastattelemalla syksyllä 2019 neljän eri paikkakunnan Hyvinvoinnin tilojen tiimit:

 • Helsinki: Annalan huvila
 • Lappeenranta: Arjen olohuone Soppi
 • Seinäjoki: Kansalaiskampus
  (jatkossa Tammikampus)
 • Lapinjärvi: Perinnetalkoot

Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja teemoiteltiin. Haastatteluista kertyi yhteensä kymmenen tuntia kuvauksia hankkeessa toteutetusta toiminnasta. Haastateltavina oli hankkeen osatoteutusten toimijat, jotka vastasivat hyvinvoinnin tilojen toiminnasta.

 1. Hyvinvoinnin tilan perustukset
 2. Hyvinvoinnin tilan asiakkaat, kävijät
 3. Hyvinvoinnin tilan tapahtumat
 4. Hyvinvoinnin tila ympäristössään
 5. Hyvinvoinnin tilan asukastyytyväisyys
 6. Hyvinvoinnin tilan oppilaitosyhteistyö.

Haastattelun lisäksi Metropolian monen erityisalan asiantuntijoista koottu hyvinvointitiimi sovelsi hankkeessa etnografista tutkimusotetta, keräsi havaintoaineistoa, fasilitoi yhteisiä kehittämispajoja ja seurasi Hyvinvoinnin tilojen toiminnan kehkeytymistä hankkeen eri vaiheissa. Tiimin asiantuntijoilla oli hankkeessa omat vastuualueensa, joista he tässä julkaisussa kirjoittavat. Tiimi työsti havaintojaan kuukausittaisissa palavereissaan koko hankkeen ajan. Tiimi vaikutti hankkeen tulosten syntymiseen myös aktiivisesti tuottamalla hankkeen yhteisiin kokouksiin työpajoja, joissa kulloinkin ajankohtaisia asioita työstettiin, kehitettiin ja arvioitiin yhdessä.
 
Hyvinvointiaktivistin käsikirjan artikkelit perustuvat asiantuntija- ja tutkimustietoon sekä haastattelu- ja etnografiseen havaintoaineistoon ja analyyseihin. Kertyvää havaintoaineistoa tarkasteltiin hankkeen kuluessa jatkuvasti  yhdessä sekä kaikkien hanketoimijoiden kanssa että Metropolian tiimin monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Annalan huvila on Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Puutarhakulttuurin keidas. Huvila on Helsingin vanhin ja seisoo Helsingin toisiksi vanhimmassa puistossa lähellä entisiä Arabian tehtaita, nykyisiä Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurin kampusta.

Annalan huvilassa versoo puutarhakulttuuri ja alueen kulttuurihistoriaa pulppuava keidas, joka palvelee kävijöitä keskellä kauneinta Helsinkiä. Huvilassa pääset nauttimaan Café Annebergin itseleivotuista huumaavista herkuista ja keskustelemaan puutarhaan, kasveihin ja palstoihin liittyvistä aiheista. Annalan huvilassa järjestetään myös konsertteja, teatteriesityksiä, juhlia, historia- ja puutarhakierroksia sekä luentoja. Huvilassa voi myös itse järjestää tapahtuman.

Hankkeen aikana Annalan huvilassa oli mahdollisuus osallistua vapaaehtoisena muun muassa puutarhatöihin, kahvilatyöhön, tapahtumiin ja huvilan tilojen kunnostus- ja siivoustöihin. Huvilalla oli kaksi tai kolme palkattua hankkeen työntekijää sekä lisäksi Annalan huvilan ystävät ry:n aktiivisia jäseniä ja kasvava joukko innokkaita vapaaehtoisia.

Kuva: Annalan huvilan palvelumalli. Tekijät Jaana Merenmies, Roosa Lindholm, Juulia Niiniranta, Kristoffer Ignatius, Katja Uski. Kuvitus Tanja Kallio.

Vanhan rakennuksen voima

Historia ja tunnettuus ovat Annalan huvilan vahvuuksia. Vanha puurakennus on Helsingin vanhin huvila, ja sillä on kiinnostava historia erityisesti puutarhakulttuurin saralla. Kiinnostava kulttuurihistoria, muu historia tai aiempaan käyttöön löytyvät tiedot auttavat yksittäisen Hyvinvoinnin tilan persoonallisten ominaisuuksien esille saamisessa, perustehtävän kirkastamisessa ja konseptin rakentamisessa.

Kukkulan värikkyys houkuttelee. Annalan mäellä on monia kiinnostavia asioita Annalan huvilan lisäksi. Se sijaitsee lähellä Helsingin kaupungin alkulähteitä, mäellä on Helsingin suurin tammimetsä, Helsingin kaupungin ylläpitämä puutarha ja sen ennallistettu muotopuutarha, ponitalli, Hyötykasviyhdistyksen toimitilat, talvipuutarha, viljelypalstat sekä useita rakennuksia asumiskäytössä. Uusi Hyvinvoinnin tila voi hyödyntää myös ympäristöään oman toimintansa suunnittelussa.

Vanhan rakennuksen käyttöönoton aloitus tehtiin talkoilla. Annalan käyttöönotto yleisölle avoimena tilana käynnistyi kaikkien pintojen siivoamisella. Sähköjen toimivuus ja turvallisuus tarkistettiin ja viemärit avattiin, jos niissä oli tukkeumia. Ikkunat pestiin. Ylimääräiset roinat lajiteltiin, vietiin kierrätykseen tai jätteisiin ohjeistuksen mukaan. Helsingin kaupunki järjesti pyynnöstämme jätelavan. 

Tilat nopeasti käyttöön. Annalan huvila tarvitsee laajan remontin, mutta se edellyttää perusteellista kunnostussuunnitelmaa sekä varoja kunnostuksen toteuttamiseen. Se vaatii aikaa, eikä rakennusta voi pitää eikä kannata pitää tyhjillään niin pitkää aikaa. 

Käyttöönoton nopeuttamiseksi käynnistimme oppilaitosyhteistyön rakennuksen tilan selvittämiseksi, mahdollisuuksien pohtimiseksi sekä pintaremontin käynnistämiseksi. Ammattioppilaitos Live opettajineen ja opiskelijoineen valtasi Annalan. Annalan lattioihin ja seiniin oli tehty aiempien kuntokartoitusten yhteydessä tarkastusaukkoja, jotka oli jäänyt avoimiksi. Ne suljettiin, jonka jälkeen päästiin pintojen selvitystyöhön. Mitkä seinät, katot, ovet ja niiden puitteet tarvitsevat korjausta? Tarvitaanko puusepäntyötä, paklausta, riittävätkö pintakäsittelyt jne.? 

Rakennushistorian ymmärtämiseksi tehtiin esilleottoja tapetti- ja maalikerrroksiin. Sieltä saatiin myös vinkkejä valittaviin väreihin. Näyttöjä tekevät oppilaat saivat työt ja opintonsa edistymään melko itsenäisesti. Aikaisemmassa vaiheessa olevat opiskelijat tarvitsivat enemmän opettajan ohjausta. Kaikista heistä tuli yhteisömme jäseniä, kahvi- ja lounastaukoja pidettiin mahdollisuuksien mukaan yhdessä. Me keitimme opiskelijoille kahvit heti aamusta, jotta he tuntisivat olonsa tervetulleiksi. Osa opiskelijoista tuli Annala-opiskelujakson jälkeen myös vapaaehtoistoimintaan mukaan, ja he ovat osallistuneet Annalassa järjestettäviin tapahtumiin.

Ilmanvaihdon toimivuuden varmistaminen on elintärkeää sekä rakennuksille että ihmisille. Vanhan rakennuksen ilmanvaihto voi olla ongelmallinen. Ajan saatossa on voitu tehdä ratkaisuja, jotka eivät ole olleet hyväksi rakennukselle tai sen luonteeseen sopivia. Annalan huvila on rossipohjainen painovoimaiseen ilmanvaihtoon perustuva rakennus. Uusien tapettikerrosten myötä oli myös ilmanottoaukot suljettu. Nopean remontin yhteydessä aukot avattiin ja hankittiin vanhanmalliset ketjut aukaisemisen ja sulkemisen helpottamiseksi. Perinteinen ikkunoista tuuletus on myös merkittävä osa päivärutiineja. Lämpöisellä ilmalla ikkunat ovat avoinna koko päivän, mutta talvipakkasilla lämpötalouden vuoksi ikkunoita voi pitää avoimena vain hetken.

Siivous ja sisustuksen valinnat vaikuttavat tunnelmaan. Tilan siisteys ja lämminhenkinen, kotoisa sisustus madaltaa kynnystä tulla mukaan. Annalan kalusteista ja astioista suurin osa on käytettyjä ja lahjoituksena saatuja. Tilaan sopivilla kalusteilla ja tekstiileillä voidaan vahvistaa toivottua tunnelmaa. Kalusteiden tulee olla hyväkuntoisia ja turvallisia. Kauniit esineet viestivät myös arvostuksesta niiden käyttäjiä kohtaan. Siivous on merkittävä tehtävä yleisölle avoinna olevassa tilassa ja siitä jokaisen tilassa toimivan tulee osaltaan huolehtia. Muuten taakka tulee liian suureksi yksittäiselle ihmiselle. Siivousvälineisiin kannattaa investoida.

Vanhan rakennuksen saavutettavuuden parantaminen on välttämätöntä. Annala sijaitsee mäen päällä, mikä onkin ollut oiva paikka rakennusten säilymiselle. Jotta Annalaan pääsee, tulee kavuta mäki ylös. Se ei ole jyrkkä, ja sinne pääsee pyörällä ja autollakin. Jos liikuntakyky on heikko, auto on monesti välttämättömyys. Parkkipaikkoja on rajoitetusti, joten jonkun on siirrettävä auto kauemmaksi. Annalaan pääsee myös julkisilla kulkuvälineillä. Mäen kummallakin puolella on bussipysäkit. Pienen kävelymatkan päähän tulee yksi raitiovaunu. Pyörätiet ovat hyvät.

Annalan huvila ei ole vielä esteetön. Sisälle pääsyä varten on hankittu luiska. WC:t ovat pieniä eikä niihin pääse pyörätuolilla eikä rollaattorilla. Perusteellisessa kunnostussuunnitelmassa on huomioitu esteettömyyden vaatimukset siinä mittakaavassa kuin se vain on mahdollista vanhassa rakennuksessa. Väliaikaisratkaisuna vierailijat ovat voineet käyttää Hyötykasviyhdistyksen toimitilojen esteetöntä WC:tä. Isoihin tapahtumiin olemme tilanneet esteettömät siirrettävät WC:t. 

Annalan tilaan tulija

Tulija kuulee, lukee, tulee, tarkkailee ja innostuu tulemaan mukaan! Ehkä ensin kävelemään alueelle, kävijäksi tapahtumakahvilaan. Toiminta houkuttaa mukaan ne, jotka ovat jo ajatelleet, että vapaaehtoistoiminta voisi olla hyvä lisä omaan arkeen. Silloin tarvitaan enää pieni tuuppaisu oikeaan suuntaan. Annalan toiminnoista pääsee jyvälle myös etänä tutustumalla nettisivuihin ja somen sisältöihin. Työkokeilun mahdollisuuksista kerrotaan omien kanavien lisäksi te-keskuksen välityksellä. Yhteistyöjärjestöt ja muut organisaatiot ovat itse suositelleen paikkaa omille asiakkailleen ja osallistujilleen. 

Tulija haluaa järjestää julkisen tapahtuman kanssamme. Annalan huvilalla hankkeen aikana ilmaisia, kaikille avoimia tapahtumia saa lähtökohtaisesti järjestää ilman tilavuokraa silloin, kun tapahtuman sisältö tuottaa hyvinvointia eikä sen sisällössä ole arvoristiriitoja Hyvinvoinnin tilojen arvojen kanssa. Hyvien tapahtumien mahdollistaminen vaikka pelkän tilan tarjoamisella on laajentanut tapahtumien kirjoa ja mahdollistanut sellaisia sisältöjä, joita emme olisi voineet itse järjestää. Tapahtumia voivat järjestää erilaiset organisaatiot, ryhmät tai yksittäiset ihmiset.

Tulija osallistuu opiskelijaharjoittelijana tai suorittaa näytön ja saa aitoja kokemuksia työelämästä. Osallistuja saa myös kannustusta, palautetta ja osallistuu työyhteisöön tasavertaisena jäsenenä kaikkien kanssa. Myös opiskelijalta toivotaan palautetta ja ideoita huvilan toimintojen kehittämistä varten. Opiskelijoita voi olla mukana miltä opintoasteelta tahansa toisen asteen oppilaitoksista korkea-asteeseen. 

Tulija etsii vapaaehtoistoimintaa ja osallistuu avoimeen vapaaehtoisinfoon, tulee tapahtumaan ja kertoo halukkuudestaan tai lähestyy sähköpostitse. Polun vapaaehtoiselle tulee olla selkeä ja helppo. Kun uusi ihminen kertoo haluavansa mukaan, hänen kanssaan etsitään heti ensimmäinen kerta, jolloin hän pääsee mukaan toimintaan. Ensimmäisellä kerralla käydään yhdessä läpi käytäntöjä, tiloja, vapaaehtoisen omaa osaamista, turvallisuusasioita sekä osallistumisen mahdollisuuksia. Uudet vapaaehtoiset oppivat vanhoilta, ja vertaisohjaaminen onkin tärkeä osa perehdytystä. Samalla tutustuminen jatkuu puolin ja toisin. 

Vapaaehtoiset ovat paikalla omasta halustaan ja voivat ottaa isojakin vastuutehtäviä, jos niin haluavat ja voivat. Silti jokaisen panos on yhtä arvokas, oli mukana kerran vuodessa tai kerran viikossa.

Tulija tutustuu työkokokeilijana tehtäviin ja ammattiin, johon itsellä ei ole vielä kokemusta tai koulutusta. Toisaalta sopivat ja mieluisat tehtävät ovat myös helppo askel työelämään pitkän ajan jälkeen tai jos oma työkyky on vielä kysymysmerkki. Työkokeilun sisältö lähtee osallistujan omista tarpeista ja mahdollisuuksista, ja niiden selvittämisellä etsitään juuri hänelle soveltuvat työtehtävät. Kokeilujakson aikana työtehtäviä voidaan säätää, mikäli se nähdään tarpeelliseksi ja järkeväksi. 

Vaikka Annalan huvilassa työvoimapalveluita tai ammatinvalintaneuvoja ei annetakaan, voi omia ajatuksia ja pohdintoja asiasta jakaa hanketyöntekijän kanssa. Mikäli vapaaehtoistoiminnan tai työkokeilun aikana herää ajatuksia uudesta tulevaisuuden suunnasta, voidaan lähteä yhdessä selvittämään, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, jotta asian kanssa pääsisi eteenpäin. Hanketyöntekijät ovat myös tukeneet Kelan hakemusten, työhakemusten ja erilaisten virastoasioiden kanssa. Vapaaehtoisille, työkokeilijoille ja opiskelijoille annetaan myös aina pyydettäessä todistus toiminnasta.

Sun vuoro -työkalun odotetaan tulevaisuudessa laskevan osallistumisen kynnystä entistä matalammaksi. Palvelun avulla osallistuja voi tutustua tehtäviin ja tilaan jo ennalta ja löytää juuri omaan toimintakykyynsä sopivan tehtävän.

Yhteinen asia luo yhteenkuuluvuutta. Tilan kaikki ihmiset, vapaaehtoiset, asiakkaat, työkokeilijat ja satunnaiset vierailijat ovat kaikki luomassa yleistä viihtyisyyttä ja Annalan huvilan ainutlaatuista tunnelmaa. Kohtaamiset ovat se syy, miksi ihmiset tulevat yhä uudelleen paikalle. Kokemus yhteenkuuluvuudesta sekä yhteisestä asiasta nivoo yhteisön tiiviiksi mutta silti avoimeksi.

Annalan tilassa näkyvillä

Kaikki yhdessä ja samanarvoisia. Annalassa kaikki ihmiset toivotetaan tervetulleeksi tasavertaisina toimijoina. Jokaisen panos, ideat ja palaute ovat yhtä tärkeitä ja otetaan huomioon päätöksenteossa, olipa sopimus tai velvoite olla paikalla mikä vaan. Aamulla vaihdetaan kuulumisia, lounastauot vietetään pitkälti yhdessä ja päivän päätteeksi kiitetään tehdystä työstä. Myös asiakkaat ja muut kävijät kohdataan arvostavasti ja inhimillisesti ja tapahtumaideoita, korjausehdotuksia ja muita ideoita otetaan harkintaan.

Matala hierarkia kannustaa ja helpottaa ajatusten jakamista ja palautteen antoa. Silti rakenteet ja selkeä päätöksenteko tuovat turvaa osallistujille.

Tapahtumakahvila Café Anneberg on Annalan huvilan toiminnan sydän. Se on monelle vapaaehtoiselle ensimmäinen paikka, jossa osallistuu toimintaan, ja toisaalta joillekin ensimmäinen kosketus koko huvilaan. Kahvilan vapaaehtoiset ja muut osallistujat toimivat sisäänheittäjänä huvilan muihin toimintoihin. Kun kerran on ostanut herkullisen, käsin paikan päällä valmistetun puustin ja nautiskellut huvilan palstalla kasvatetuista yrteistä valmistettua teetä, tulee helposti toistekin. Kahvila on paikka, josta saa infoa, jossa kohtaa uusia ihmisiä ja jossa toisaalta voi olla vaan läsnä ja haistella tunnelmaa.

Tapahtumat ovat näkyvin osa Annalan huvilan toimintaa. Tapahtumaidea voi tulla keneltä tahansa, ja niitä voidaan lähteä kokeilemaan ensin pienesti lähes nollabudjetilla ja kokemusten perusteella suurentaa ja muokata. Tapahtuman teemat huomioidaan kokonaisvaltaisesti kahvilan tarjottavissa ja taustamusiikissa ja tehtävät rakennetaan osallistujan toiveiden ja kykyjen mukaisesti. Myös vastuuta saa ottaa, ja siihen kannustetaan. 

Annalassa tehdään näkyväksi se työ, jota esteettömyyden eteen tehdään. Tapahtumia suunnitellessa pohditaan järjestelyitä, joilla ne olisivat mahdollisimman monen saavutettavissa, sillä tulijalla on mäki kavuttavana matkalla huvilan lämpöön ja vielä kynnyksiä ja portaitakin. Tila ei missään tapauksessa ole esteetön vielä hetkeen. 

Tilojen vuokraus on tuonut toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia ja toisaalta varoja huvilan kunnostukseen. Vuokraustoimintaa pyritään järjestämään niin, että se ei rajaa järjestettäviä tapahtumia ja toisaalta se voisi innostaa paikalle tulijat saapumaan myöhemmin uudelleen asiakkaiksi ja vapaaehtoisiksi. Se on mahdollistaja, sillä ilman varoja toimintaa ei voida hankkeen jälkeen jatkaa eivätkä hankkeessa kehitetyt sisällöt saa mahdollisuutta juurtua.

Ajankohtaiset juhlat, tapahtumat ja vuodenajat näkyvät Annalan tapahtumatarjonnassa, sisustuksessa, somessa ja toiminnassa. Keväällä aloitetaan palstahommat, jotka jatkuvat pitkälle loppusyksyyn. Talven tullen upeita kaakeliuuneja lämmitetään ja puita kannetaan varastosta puukoreihin. Tapahtumissa huomioidaan sadonkorjuu, joulu, pääsiäinen, kevään ensimmäiset villiyrtit ja mitä ikinä keksitään! Jouluna saliin tuodaan joulukuusi, joka koristellaan perinteisillä työpajoissa tehdyillä koristeilla. Huvilassa järjestetään monenlaisa tapahtumia runonlausunnassa musiikkiin, näyttelyihin, teatteriin, tietoiskuihin, lastentapahtumiin, työpajoihin ja vaikka mihin.

Annalassa saa osallistua ja ehdottaa itselle tehtävää. Jos ei itse osaa vielä sanoa, mitä haluaisi tehdä, lähdetään yhdessä kokeilemaan erilaisia tehtäviä. Toisaalta jos huomaa omien tehtäviensä ohessa, että jokin huomaamatta jäänyt asia kaipaa tekijää, lähdetään yhdessä miettimään, kuka sen voisi tehdä ja miten. Tai toisaalta jos haluaa ottaa lisää vastuuta, sitä saa ottaa. Annalassa tehtävät kasvavat ja kehittyvät tekijöidensä mukana. 

Tilasta löytyy monenlaisia hommia, ja uusien ideoiden mukana niitä tulee aina vaan lisää. Jos käy ilmi, että tekijöitä ei ole tarpeeksi, käydään läpi, mitkä tehtävät ovat välttämättömiä ja mistä voidaan joustaa. Aina on olemassa työtehtäviä, joita kenenkään ei tekisi mieli tehdä. Niitä kuitenkin jaetaan tasaisesti, ja ne hoidetaan siinä missä mukavammatkin työtehtävät. 

Historia ja miljöö esillä. Valokuvat Annalan huvilan sivuilla, Facebookissa ja Hyvinvoinnin tilojen verkkosivulla houkuttelevat tutustumaan uniikkiin maalaiskohteeseen keskellä kaupunkia. Kuvien valinnassa on tarkkaan mietitty, mitä ne kertovat huvilan toiminnasta ja miten ne kertovat huvilan historiasta ja nykypäivästä. Kuvat ovat tapa tutustua huvilan toimintaan ja ympäristöön, tehdä paikkaa tutuksi jo etukäteen.

Ensimmäinen asia, jonka osallistuja näkee, on huvilaa ympäröivä puutarha. Jos paikalle saapuu toisesta suunnasta, tulevat vastaan upeat vuokrapalstat, joista kaksi on Annalan huvilan käytössä. Palstalla pääsee noviisikin oppimaan hurjasti asiantuntijatason osaajilta yrttien käytöstä, palstan hoidosta ja sen eri vaiheista vuodenaikojen mukaan. Palstan sato käytetään huvilan kahvilassa, ja helpompia tehtäviä ovat marjojen ja yrttien kerääminen, kuivana aikana palstan kastelu ja osaajan opastuksessa kitkeminen. Tiedämme, että luonnossa ollessa hyvinvointi lisääntyy ja mieli paranee merkittävästi. Muotopuutarhassa käyskennellessä, lintuja tarkkaillessa ja metsikön ääniä kuunnellessa mieli rauhoittuu ilman aktiivista tekemistä.

Tieto kulkee ja tavoittaa. Vapaaehtoisten ja muiden osallistujien kanssa käytetään yhteistä Facebook-ryhmää, jossa voidaan keskustella päivän aiheista, vinkata tapahtumia, kysyä, rekrytä, kehua ja kertoa, mitä on viimeisimpänä tapahtunut. Selvitimme myös helppokäyttöisimmän vuorolistan, johon vapaaehtoiset voivat itse ilmoittaa vuorot, joihin ovat tulossa.

Annalan tilassa taustalla

Kaikki toivotetaan tervetulleiksi. Tavoitteenamme on ollut suunnitella Annalan huvilan kaikki toimet niin, että tulija kokee olevansa tervetullut. Nettisivut ovat kutsuvat, yhteydenotto on helppoa eri kanavia käyttäen, vastaaminen on nopeaa (ainahan tämä ei valitettavasti ole onnistunut), jokaiseen yhteydenottoon vastataan ja pysähdytään yhteydenottajan asiaan. Jos Annalan huvilalta ei löydy ratkaisua, ohjaamme toisaalle niin, että yhteydenottajalla on aito mahdollisuus löytää ratkaisuja. Ystävällisyys, lämminhenkisyys, kuuntelu ja ratkaisukeskeisyys ovat läsnä jokaisessa kohtaamisessa. Huvilaan johtavat tervetulokyltit, sisustusta on rakennettu lahjoitetuista ja huonekaluista, huonekasveista, pöytäliinoista jne. Tunnelma on luotu kodikkaaksi ja helposti lähestyttäväksi. 

Selkeät pelisäännöt ja ihmisten arvostus rakentavat yhteisöä. Emme kysele ihmisten taustoja. Jokainen kertoo itsestään siinä määrin kuin haluaa. Me hanketyöntekijät olemme jakaneet omaa historiaamme, onnistumisia ja epäonnistumisia yhteisössä. Emme puhu toisista ihmisistä selän takana moittivasti. Mikäli ongelmia on, otamme asian puheeksi kyseisen ihmisen kanssa ratkaisujen löytämiseksi. Selän takana ja kasvotusten annamme positiivista palautetta. Tämä lähestymistapa on rakentanut luottamusta toisilleen tuntemattomien, monenlaisista taustoita tulevien ihmisten kesken. Se on myös kantanut, kun uudet tulokkaat oppivat samoihin käytäntöihin huomattuaan muiden tavan toimia. Kun perehdytyksessä kerrotut asiat näkee käytännössä, niihin on helppo sitoutua ja omaksua ehkä itselle vieraitakin tapoja toimia.

Kaikkien tarjokkaiden kanssa keskustellaan ja pohditaan mahdollisuuksia. Annalan huvilan toimintaan on voinut tarjoutua kuka tahansa, joka on halunnut kokeilla toimintaan osallistumista. Annalaan johtavat monet polut. Tapahtumaan osallistuminen on voinut herättää mielenkiinnon, kun on nähnyt/tavannut muita toimijoita. Ehkäpä minäkin voisin! Ystävä, sukulainen tai työkaveri on voinut vinkata. Oma tukihenkilö, sosiaalityöntekijä, opettaja, järjestössä olevan ryhmän vetäjä ovat voineet myös kertoa mahdollisuuksista. Kun meihin otetaan yhteyttä, tutustumme ihmiseen heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Mitä hän tarvitsee, mitä hän haluaisi tehdä, mitä me voisimme tarjota, miten voisimme järjestellä sopivia tehtäviä? Puhelin- tai sähköpostikeskustelun jälkeen tavataan ja jatketaan ratkaisujen hakemista, tehdään sopimus ja sovitaan aloitusajankohdasta.

Tapahtumat suunnitellaan hyvinvointia lisääviksi. Annalan huvilan tapahtumia järjestetään joko itse ideoimalla ja niitä toteuttamalla tai ehdottamalla meille tapahtumia yhteistyössä järjestettäviksi. Ehdotuksen tai idean tultua pohdimme ensimmäiseksi, edistääkö se hyvinvointia. Jos vastaus on kyllä, jatkamme pohdintaa. Miten ja kenen hyvinvointia tapahtuma edistää? Onko se kaikille avoin? Keitä tarvitsemme mukaan? Millaisia resursseja tapahtuma edellyttää? Vahvistaako ratkaisumme myös hyvinvointia? Miten järjestäjien hyvinvointia vahvistetaan?

Hyvän työkulttuurin ylläpito antaa mahdollisuuden vahvistua. Hyvä työkulttuuri lähtee selkeydestä ja johdonmukaisuudesta. Lämmin vastaanotto, hyvä perehdytys ja selkeät ohjeet, jotka perustuvat tavoitteisiin ovat tärkeitä. Meillä jokainen on saanut osallistua, siihen kannustetaan ja toivotaan parannusehdotuksia kaikkiin asioihin, joita on mahdollista muuttaa. Yhdessä pohditaan, mitkä ratkaisut auttaisivat parhaaseen lopputulokseen pääsyyn ja miten yhteisömme voisi parhaiten. Rentous, ilo ja huumori ovat läsnä joka päivä. Iloitaan ja juhlistetaan onnistumisia. Kannustetaan kertomaan, jos on tehnyt virheen. Johto nauraa omille kömmähdyksilleen tai kertoo omista virheistään. Se vahvistaa viestiä, että epäonnistumisia tulee kaikille ja se on ok. 

Jokaisen tehtävän takana on tavoite, joka ohjaa toimintaa. Valvontaa yksittäisiin toimiin ei ole, vaan tavoitteet ja tuki auttavat onnistumisessa. Yhteiset pelisäännöt auttavat yhteisöä toimimaan yhdessä ja rakentavat turvallisuutta sekä luottamusta. Päätökset ovat tavoitteiden mukaisia eikä päätöksissä poukkoilla. Päätöksiä muutetaan, mikäli tilanne on muuttunut tai on saatavilla uutta tietoa, mikä on huomioitava päätöksissä. Päätöksistä kerrotaan kaikille samalla tavalla.

Opastaminen ja vertaisuus ovat oleellinen osa Annalaa. Oppia saa ja oppia voi jakaa kuka tahansa yhteisiä ohjeita noudattaen. Voimaa saa sekä opin antaja että vastaanottaja.

Osaamista lisääviä koulutuksia ja hyvinvointia vahvistavia tilaisuuksia järjestetään vapaaehtoisille, opiskelijoilla ja työkokeilijoille. Annalassa on kokeiltu mm. Hyvinvoinnin vahvistaja -koulutusta. Hygieniapassiosaaminen varmistaa, että kahvilan tuotteet ovat asianmukaisesti valmistettuja ja säilytettyjä ennen tarjoamista. Kahvilassa otetaan myös erilaiset ruokavaliot huomioon, eikä hankkeen kahviloissa tarjota lihaa tai kalaa sisältäviä tuotteita. Osa tuotteista on myös vegaanisia, ja reseptiehdotuksia otetaan kaikilta vastaan.

Jos tehtävissä on vaikeuksia, ne eivät etene, jäävät tekemättä, virheitä tulee toistuvasti tai myöhästelyt ovat toistuvia, asia otetaan puheeksi kahden kesken ja pohditaan, mikä voisi olla syy tilanteelle ja haetaan siihen yhdessä ratkaisua. Arvioidaan myös yhdessä ratkaisujen toimivuus, kun niitä on kokeiltu.

Pelisääntöjä rikkoviin tekoihin puututaan, muuten luottamus menee koko porukalta. Oikeudenmukaisuus edellyttää myös läpinäkyvyyttä.

Uusien tehtävien tunnistaminen ja niiden näkyväksi tekeminen auttaa valitsemaan mielekkään tehtävän ja osallistumisen tavan. Olemme pilkkoneet Annalan huvilassa olevia tehtäviä pieniin osiin niin, että kuka tahansa voisi niihin tarttua, ja toisaalta pienet tehtäväaihiot antaisivat mahdollisuuden yhdistellä erilaisia tehtäviä kullekin ihmiselle hänen tavoitteisiin ja toiveisiin sopivaksi kokonaisuudeksi. Tehtävät on kuvattu niin, että ne on helppo ymmärtää. Kaikki tehtävät on nähtävillä, jotta muutkin voivat halutessaan ottaa tehtäväkseen. Tehtävät toistuvat esim. päivittäin, viikoittain tai kausittain.

Viestintämahdollisuuksien luominen tukee tilan onnistumista. Mikäli tilalla ei ole mitään viestinnän työkaluja tai kanavia tai osaavaa tekijää ei ole olemassa, on ilman opastusta ja uskallusta vaikea lähteä viestintätehtävissä liikkeelle. Yksinkertaiset perusohjeet sosiaalisen median päivittämiseen ja tuki nettisivujen rakentamiseen ja ylläpitoon auttavat alkuun. Kun rakenteet on luotu, voidaan pienin askelin lähteä etenemään. Tärkeintä on, että viestintä on mietittyä. Miltä haluamme, että tila näyttää ulkopuolisen silmin? Mitä toimintoja haluamme korostaa? Mikä on tavoitteemme? Onko tarkoitus etsiä vapaaehtoisia, rahoitusta tai kävijöitä tapahtumiin? Annalan huvilassa tilanne on niin onnellinen, että mukana on osaavia vapaaehtoisia, jotka mielellään ovat mukana tekemässä viestintää, ja monia, jotka ideoivat sisältöä ja ulkoasua.

Annalan tilan mahdollistajat

Tila tarvitsee omistajan. Annalan huvila on ollut aiemmin Helsingin kaupungin omistuksessa ja vuorattuna yksityiskäyttöön. Huvila on saatu ostettua kaupungilta ja on perustettu kiinteistöyhtiö, joka on nykyinen omistaja. Kiinteistöyhtiön omistaa yhteiskunnallinen yritys Hyötykasviyhdistys ry.

Joukkorahoitus ja siihen osallistujat mahdollistivat Annalan huvilan oston Helsingin kaupungilta ja Annalan Hyvinvoinnin tilan synnyn. Jos joukkorahoituskampanja ei olisi onnistunut, sitä kaikkea hyvää, mitä Annalassa on saatu aikaa, ei olisi olemassa. Kampanja lisäsi myös selvästi kiinnostusta Annalan huvilaa kohtaan, ja sen avulla olemme tavoittaneet uusia vapaaehtoisia ja uusia hankkeen osallistujia.

Hyötykasviyhdistys ry ja Annalan huvilan ystävät ry ovat välttämätön osa Annalan huvilaa, Hyötykasviyhdistys Kiinteistöyhtiö Pro Annebergin omistajana ja Annalan huvilan ystävät varainkerääjänä sekä toiminnan organisoijana lukuisine vapaaehtoisineen. Kiinteistöyhtiön kanssa on neuvoteltu remontointiin liittyvistä asioista, pohdittu vaihtoehtoja ja organisoitu korjaustöitä. Annalan huvilan ystävät ry:n vapaaehtoisten kanssa on mm. järjestetty tapahtumia ja kehitetty kahvilatoimintaa.

Euroopan sosiaalirahaston hankerahoitus on mahdollistanut hankkeen toiminnan Annalassa. Rahoituksen turvin on Annalassa työskennellyt projektityöntekijöitä, jotka ovat kehittäneet osallisuutta lisäävää toimintaa Annalassa ja auttaneet käynnistämään monia asioita, mm. joukkorahoituskampanjan, kahvilatoiminnan, tilavuokrauksen, käyttöönottokorjausten aloituksen, viestinnän, oppilaitosyhteistyön sekä järjestöyhteistyön.

Yhteistyökumppanit ovat mahdollistaneet monipuolisia toimintoja ja tilan turvallisuuden edistämistä. Ilman monipuolista yhteistyötä monialaisen yhteistyökumppaniverkoston kanssa moni tapahtuma olisi jäänyt järjestämättä ja tilojen avaaminen viivästynyt. Myös moni ihminen olisi jäänyt tavoittamatta, sillä yhteistyökumppanit ovat jakaneet tietoa eteenpäin ja auttaneet jopa mainosten tekemisessä ja jakamisessa. Yhteistyökumppanuus kuitenkin velvoittaa myös meitä tukemaan kumppaneitamme, ja olemmekin voineet tarjota positiivista näkyvyyttä, tiloja ja tapahtumia sekä osallistumisen mahdollisuuksia yhteistyöjärjestöjen kohderyhmille.

Oppilaitosyhteistyö tuo monensuuntaista hyötyä. Opiskelijat saavat työskennellä monialaisessa kokeilukulttuurissa, suorittaa näyttöjä todellisessa työympäristössä, tehdä opinnäytetöitä ja runsaasti mahdollisuuksia soveltaa koulussa oppimaansa. Hyvinvoinnin tila saa uutta näkemystä, lisäkäsiä ja monipuolisia resursseja.

Vapaaehtoiset mahdollistavat toiminnan. Ilman vapaaehtoisia toimintaa ei olisi. Se on yksinkertaista. Jos emme voisi tarjota merkityksellistä tekemistä, omien arvojen mukaista toimintaa ja yhteisiä kokemuksia ja onnistumisia, ei vapaaehtoisia olisi. Toisaalta juuri vapaaehtoiset  ovat mukana takaamassa, että voimme tarjota näitä elintärkeitä toimintoja. Positiivinen kehä tuo mukanaan uusia kiinnostuneita, uusia ideoita ja uutta hyvää. Myös vanhojen vapaaehtoisten rooli on merkittävä. He kertovat tilan tarinaa tuoreille korville, opastavat ja neuvovat sekä tukevat ja innostavat. Mikään ei ole vapaaehtoistoimintaan perustuvalle Hyvinvoinnin tilalle niin suuri riski kuin pettyneet ja tyytymättömät vapaaehtoiset. Siksi kaikista huolen pitäminen, yhteiskehittäminen, kuulumisten kysyminen ja kaikkien ehdotusten huomioiminen ovat elintärkeitä toimintoja. Uusien osallistujien perehdytys ja sitä tukevat ohjeet on Annalassa kehitetty oppilaitosyhteistyönä sekä yhteiskehittäen toimintaan osallistuneiden kanssa. Niissä on huomioitu selkeä kieli sekä tehtävien tarpeeksi pieniksi paloiksi osasten pilkkominen, jotta ne soveltuvat mahdollisimman monelle suomen kielen osaamisen tasosta tai kielen hahmotuksesta riippumatta.

Palvelumallin muotoiluun ovat eri vaiheissa osallistuneet:

Jaana Merenmies, Roosa Lindholm, Juulia Niiniranta, Kristoffer Ignatius, Katja Uski.

Jaa sivu