Siirry sisällön alkuun

Alueellinen verkostokartta

Leena Unkari-Virtanen

Olemme monin tavoin kytköksissä ympäristöömme, niin yksilöinä kuin yhteisöinä. Kytkökset ovat tärkeitä hyvän ja hyödyn – esimerkiksi hyvinvoinnin  – maksimoimisessa. Kytköksien kautta voi hyvinvoinnin mikroteoista rakentua laajempia vaikutusten ketjuja, jotka saattavat puolestaan johtaa isoonkin muutokseen.

Alueen muiden hyvinvointiaktivistien ja verkostojen mahdollisuuksien tunnistamista varten voit laatia verkostokartan. Verkostokartta auttaa rakentamaan kumppanuuksia kilpailun sijaan.

Kytköksien kautta vaikutumme myös itse ja oma ymmärryksemme asioista ja tilanteista voi laajentua – kytkösten kautta voimme saada useamman näkökulman asioihin.

Verkostokarttaa voit käyttää myös vaikuttamisen karttana. Siinä sisäkehällä ovat asiat, joihin voit vaikuttaa yksin tai omassa yhteisössäsi, keskikehällä asiat, joihin voit vaikuttaa yhdessä muiden kanssa, ja ulkokehällä ne asiat ja olosuhteet, joihin ette ehkä voi vaikuttaa.Verkostokartan päivittäminen kannattaa panna Hyvinvoinnin tilan vuosikelloon.

Hyvinvoinnin tilan verkostossa ydinverkosto tekee päätöksiä yhdessä. Kumppanit ovat niitä, joiden kanssa on yhteisiä tavoitteita toiminnalle ja jotka hyötyvät yhteistyöstä. Toimintaympäristö tarkoittaa toimijoita, jotka muodostavat puitteet tilan toiminnalle. Näiden toimintaan ei voi vaikuttaa. Ydinverkostoon, kumppaneihin ja toimintaympäristöön voivat kuulua TE- ja sosiaali- ja terveysalan toimijat, alueen oppilaitokset, yksityiset, osuuskuntamuotoiset ja muut palvelun tarjoajat, kolmannen ja neljännen sektorin toimijat, asukas- ja muut  paikallisyhdistykset sekä omaa aluetta laajemmat verkostot.

Kuva: Verkostokartta. Sisällön tekijä Leena Unkari-Virtanen. Kuvitus Tanja Kallio.

Jaa sivu